žvinguoti


žvinguoti
žvingúoti, -úoja, -ãvo žr. žvingauti 1: Žirgelis žvinguoja žalioj pievelėj, žiedelis blizguoja baltoj rankelėj LTR(Slk). Žvinguoja žirgelis in pūdymelio, rūdyja žiedelis in rūdymelio (d.) Tvr. O jo žirgai juodbėrėliai stainioje žvingúoja (d.) Jrb. Žvinguõj žvinguõj, žirgeli, kad girelė skambėtų, kad mergelė girdėtų (d.) Prng. Težvinguo[ja] žirgelis po žalias lankas LTR(Vkš). Išgerk išgerk, broleli mano, tai gražiai žvinguoja žirgelis tavo LTR(Mrj). ^ Ant aukšto kalnelio žvingulis žvinguoja (varpas) J.Jabl.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atžvinguoti — intr. žvengiančiam priartėti: Atbėga žirgelis, atažvinguoja, aukso kilpelės atablizguoja (d.) Brž. Ir jau pamatėm – atažvinguoja, ristas žirgelis ataprunkštuoja LTR(Slk). žvinguoti; atžvinguoti; pasižvinguoti; paržvinguoti; sužvinguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paržvinguoti — intr.; Pn žvengiančiam grįžti: Parbėga žirgelis, paržvinguo[ja], aukso kilpelės paršvytuo[ja] (d.) Trš. Parlekia žirgelis in trejis metelius, paržvinguoja (d.) Žž. žvinguoti; atžvinguoti; pasižvinguoti; paržvinguoti; sužvinguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasižvinguoti — žr. pažvingauti 1 (refl.): Parbėga žirgelis pasižvinguodamas, aukso kilpelėms pasišvytruodamas (d.) Grz. žvinguoti; atžvinguoti; pasižvinguoti; paržvinguoti; sužvinguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužvinguoti — žr. sužvingauti 1: Raselė krito, šoblelė švito, juodbėris sužvingãvo (d.) Sln. žvinguoti; atžvinguoti; pasižvinguoti; paržvinguoti; sužvinguoti …   Dictionary of the Lithuanian Language